Párbeszédben a teológia és a pszichológia c. előadássorozat alkalmai

2018. március 12-én folytatódott a “Párbeszédben a teológia és a pszichológia” c. előadássorozat.

A “Szenvedés válaszok nélkül – Amikor nincsen miért, csak hogyan” c. előadás első felében a szenvedésből adódó negatív spirált és az abból való kilépés útját – pszichológiai szempontok szerint – ismerhette meg a hallgató.
E szerint “az első, talán legkézenfekvőbb, kérdés a szenvedés pillanatában a “Miért pont én?” .” – fejtette ki Éger Csaba pszichológus. A kérdésre adható válasz a szenvedést kiváltó ok eredőjére, és ezáltal a már perfektuálódott múltra kérdez rá. Ez a kérdés azonban nem tud kielégítő és stabil választ kapni. Példának említi a pszichológus a tüdődaganatban szenvedő embert. Hiába hangzik az önmagának adott válasz: “Biztos azért, mert sokat dohányoztam!”, mert abban a pillanatban amikor egy nála többet dohányzó, és a tüdődaganattól mentes társával találkozik, az adott válasz elveszíti tartását és összeesik.
A krízisek mentén kialakuló szenvedés negatív spirálja akkor teljesedik ki, amikor a “Miért pont én?” illetve a “Miért?” kérdésre adott nem kielégítő válaszokhoz társul a krízisekre oly jellemző fókuszált figyelem – csőlátás – , és a szenvedő ember látóterét teljesen betölti krízis. Az említett folyamatban az elégtelen válaszokból fakadó feszültség folyamatosan nő, és a csőlátás egyre jobban szűkül. Végeredményben a látóterünket teljesen betölti a szenvedés.
“A Logoterápia – Viktor E. Frankl – azt mondja, hogy ezen  a ponton radikális nézőpontváltásra van szükség.” hangzik el az előadásban. Éger ismerteti, hogy Frankl szerint a szenvedés az emberi élet elidegeníthetetlen velejárója. Éppen ezért a “Miért pont én kérdés?” , még ha azt meg is tudnánk válaszolni, nem enyhíthetne a szenvedés terhein. Így válik érthetővé a “Nincsen miért, csak hogyan”. “Miért?” jellegű kérdés nem hordoz értéket, mert a szenvedés adottság. Ellenben létjogosultsága van a “Hogyan?” kérdésnek. Hogyan élem meg a szenvedést? Hogyan állok hozzá ahhoz? Ezen kérdések mentén  a jelenben keressük az értelmet és értéket, amely a jövőbe mutat.
A pszichológus felhívja a figyelmet, hogy a Logoterápia szerint az ember a szenvedésen keresztül tapasztalhatja meg a legnagyobb szabadságot, miszerint mindent el lehet tőle venni – pénzt, egészséget, szabadságot, szeretteit – de a megélést, hogy hogyan tekint  saját helyzetére, soha.

Paul Tillich-et (evangélikus lelkész, teológus) idézte az előadás második felében Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész: „Vallásosnak lenni azt jelenti, hogy szenvedélyesen rákérdezünk létünk értelmére.”

A kereszténység olyan Istenben hisz, aki nem egyszerűen elviseli a szenvedést vagy orvosolja, hanem osztozik velünk benne – utalt az egyetemi lelkész Jézus Krisztus keresztjére, szenvedésére. Együttszenved velünk az Isten. Ezzel nem azt állítjuk, hogy a hit „az ópium”, ellenkezőleg keresztény hittel a szenvedést vállalni meredekebb utat és szűkebb ösvényt jelent.

Ez az előadás abban kívánt segíteni a hallgatóságnak, hogy megértsük, hogy a szenvedés segítségünkre is lehet. A szenvedés teljesítményt, növekedést és érést is jelenthet – mondta Norbert atya. Az az ember, aki felnő, túlnő önmagán, felnő magához. Az érés ott ragadható meg, hogy belső szabadságra juthatunk (ami a szenvedésben roppant fontos), minden külső függés ellenére (feltételektől, körülményektől is szabaddá válhatunk). Az ember kezében van a hatalom, hogy a legmostohább és a legembertelenebb körülmények között is ember maradhasson. A hívő ember a szenvedésben a hite által védettséget kap a Transzcendenstől, kapaszkodót az Abszolútumhoz. A hit ajándékot jelent, aminek a segítségével megtalálhatjuk az utat a szenvedés értelmének, értékének a felismeréséhez.

Az előadás végén nagyböjtre utalva emlékeztetett Norbert atya, hogya szenvedés evangéliumának örömhíre éppen az, hogy a szenvedés nem értelmetlen, hanem az emberi és lelki fejlődés döntő állomá

sává válhat.

A teljes előadás ezen a linken megtekinthetőhttps://sek.videotorium.hu/hu/recordings/19185

 

A következő előadást Van-e bűnbánat és megbocsátás, ha kiiktatjuk a bűntudatot? Bűntudat és bűnbánat elválaszthatatlanságáról címmel tartja Dr. Németh Norbert atya és Éger Csaba pszichológus 2018. március 26-án, hétfőn 18.00 órakor az ELTE Savaria Egyetemi Központ „C” épület nagy előadótermében (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.).

Szeretettel várunk mindenkit!

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Dr. Székely János püspök atya tartja a tavaszi félévben a II. János Pál Katolikus Szakkollégium kurzusát az ELTE-SEK-ban

 

Dr. Székely János püspök atya tartja a tavaszi félévben a II. János Pál Katolikus Szakkollégium kurzusát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjában.

Dr. Székely János püspök atya tartja a tavaszi félévben a II. János Pál Katolikus Szakkollégium kurzusát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjában. A bibliai alapok. A Biblia világa című kurzust intézményi szabadon választható tantárgycsoportban kínálja a II. János Pál Katolikus Szakkollégium az ELTE Savaria Egyetemi Központjában nappalis képzésre járó hallgatónak.

A szakkollégiumi kurzusok célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza keresztény értékrendjüket és felkészíti őket a közéletre, illetve segíti őket, hogy jobban kommunikáljanak egymással és másokkal. A szakkollégiumi kurzusok megalapozzák a Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát. A szakkollégiumi kurzusok meghirdetésekor is arra törekszünk, hogy az interdiszciplináris témák kerüljenek kiírásra, mivel a szakkollégisták különböző szakokon folytatnak tanulmányokat.

Dr. Székely János püspök atya A bibliai alapok című kurzusával azt a célt fogalmazta meg, hogy a hallgatók nyerjenek betekintést a biblikus tudomány alapfogalmaiba, néhány biblikus szöveg közös elemzése pedig segítse őket a bibliai szövegek korszerű értelmezésében.

A bibliatudomány jelentős interdiszciplináris potenciált mutat fel főként történeti, irodalmi és teológiai megközelítésben. A szövegek hermeneutikai megközelítése egymást ki nem záró, inkább gazdagító alternatívaként mutatja fel a biblikus szövegeknek, mint irodalmi alkotásoknak objektív leírására, illetve szubjektív értékelésére tett különböző kísérleteket. A bibliai szöveget végső soron Isten szavának, ugyanakkor egy (sőt több) hívő közösség tanúságtételének látjuk, amely a személy és az egész valóság újraértékelésére hív – vallja az oktató, János püspök atya.

A szemeszter első előadásain bevezetést kaptak a szakkollégisták a Biblia világába, arról volt szó, hogy mit is jelent a Biblia? „Egyetlen könyv sincs, melynek ilyen hatása lenne a világban. Egész életünket, egész jelenünket áthatja.” – mondta az előadó.

Székely János püspök atya Mócsy Imre jezsuitát idézte annak kapcsán, hogyan értsük helyesen a Bibliát? Mócsy Imre szerint ahhoz, hogy helyesen értsük a Bibliát három dolog szükséges:

jó kapcsolatban kell lenni a Szentlélekkel, aki sugalmazta,

jó kapcsolatban lenni az emberi szerzőkkel, akik leírták,

jó kapcsolatban lenni az Egyházzal, amelynek a körében megszületett, amely megőrizte, amely a kezünkbe adja.

Ezeknek a kapcsolatoknak az ápolására, fenntartására hívott az előadás végén Püspök atya.

A beszámólót írta: Pesti Arnold

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

A Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség a 2018-as KELET-en

A Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség 13 fiatallal indult Budapestre a KELET-re. 2017-ben a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezte meg Szombathelyen a Kárpátmedencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját. 2018. február 2-4. között a Budapesti Egyetemi Lelkészség fogadta be az egyetemistákat szerte a Kárpátmedencéből. Erről a hétvégéről készítettünk egy beszámolót.

„Jó nekünk itt lenni!”

A Szombathelyi Egyetemi Lelkészség támogatásával 13 fő utazott Budapestre a KELET-re, ami február első hétvégéjén került megrendezésre, immár tizedik alkalommal. A Katolikus Egyetemi Lelkészségek Találkozóját idén a Műegyetemi Katolikus Közösség lelkes tagjai szervezték meg.

A szombathelyi különítmény már a oda úton hangolódott a hétvégére közös énekléssel és vidám beszélgetésekkel. A péntek esti eligazítás és az azt követő vacsora után megkezdődtek a lelki programok. Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész nyitó gondolatait követően Víg Rita szociális testvér elmélkedését hallhattuk a Magyar Szentek templomában.

A közös esti ima és dicsőítés részeként megtanultuk a KELET himnuszát is. Emellett egy Nagy-Magyarország térképen jelezhettük, hogy honnan érkeztünk. A vászon immár több, mint kétszáz ember ujjlenyomatával jelzi, hogy az ország számos pontjából érkeztek fiatalok a programokra.

A rendezvény fő előadója, Süveges Gergő a megbocsájtásról beszélt hallgatóságának szombat délelőtt. A témát az emmauszi tanítványok történetének mentén fejtette ki, melyet saját családjában átélt emlékeivel gazdagított. Valamint felfedezhettük személyiségünket, amit viták során felveszünk egy-egy madár sajátosságaiban is.  Az időtlen aktualitással bíró téma további megvitatására a kiscsoportos beszélgetéseken volt lehetősége a résztvevőknek.

A nap második felében fakultatív programok következtek. Szakkollégistáink délutánja is kellemesen telt, amit az esős időjárás sem tudott beárnyékolni. A délután folyamán ellátogattunk a Sziklatemplomhoz, majd kicsit kötetlenebb módon zártuk a város-túrát. A lelki programok mellett a szervezők szombat este farsangi bállal kedveskedtek nekünk, amit vendéglátóink tangója nyitott meg.

Másnap egy újabb innovatív megmozdulásnak lehettünk részesei. Az idei KELET-en – először a rendezvény történetében – egy a szervezők által betanított koreográfiával flashmob-on táncoltunk a Móricz Zsigmond körtéren, a járókelők nagy örömére. A záró szentmisét követően búcsút vettünk egymástól, és szívünkben sok szép élménnyel indultunk haza.

Hálásak vagyunk azért, hogy részesei lehettünk a 2018-as KELET-nek! Köszönjük az élményeket, a jó hangulatot! Jó volt nekünk ott lenni!

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Párbeszédben a teológia és a pszichológia címmel a Katolikus Egyetemi Lelkészség nyitott előadásai folytatódnak az ELTE Savaria Egyetemi Központ „C” épület nagy előadótermében

Párbeszédben a teológia és a pszichológia címmel

a Katolikus Egyetemi Lelkészség nyitott előadásai folytatódnak az ELTE Savaria Egyetemi Központ „C” épület nagy előadótermében (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Előadók:

Éger Csaba, pszichológus, nevelési tanácsadó, család- és párterapeutajelölt

Dr. Németh Norbert PhDegyetemi lelkész, szakigazgató (ELTE-SEK, Győri Hittudományi Főiskola)

febr. 26. 18.00 óra – Milyen az én Istenem? – Istenképek teológiai és pszichológiai megközelítésben

március 12. 18.00 óra – Szenvedés válaszok nélkül – Amikor nincs miért, csak hogyan. A szenvedés kérdése a hit és a pszichológia szempontjából

március 26. 18.00 óra – Van-e bűnbánat és megbocsátás, ha kiiktatjuk a bűntudatot? – A bűntudat és bűnbánat elválaszthatatlanságáról

május 7. 18.00 óra – Szimbólumaink, ünnepeink értelme és értéke – Hogyan válik megfoghatóvá a megfoghatatlan az életünkben?

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

DR. SZÉKELY JÁNOS SZOMBATHELYI MEGYÉSPÜSPÖK VOLT A SEK VENDÉGE

DR. SZÉKELY JÁNOS SZOMBATHELYI MEGYÉSPÜSPÖK VOLT A SEK VENDÉGE

December 20-án az ELTE Savaria Egyetemi Központjában fogadta dr. Németh István az ELTE szombathelyi koordinációs rektorhelyettese dr. Székely Jánost, a nyáron beiktatott szombathelyi megyéspüspököt. A találkozón részt vett dr. Németh Norbert egyetemi lelkész, szakigazgató és az ELTE Savaria Campus Iroda részéről Bárcziné Lenkai Nóra irodavezető.

 

Az ELTE és a Szombathelyi Egyházmegye között sok szálú, élő és erős partneri kapcsolat működik. Jól mutatja ezt az is, hogy a 2017-es év elején Szombathelyre megérkező ELTE már áprilisban stratégiai partneri megállapodásokat írt alá a Szombathelyi Egyházmegyével, a II. János Pál Katolikus Szakkollégiummal és a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjával.

 

A látogatás során mindkét fél megerősítette az együttműködés folytatását. További együttműködési területként értékelték a kidolgozás alatt álló duális turizmus-vendéglátás alapszak vallás-és kultúrturizmus specializációjának beindítását.

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Karácsonyi készület és adventi gyertyagyújtás az ELTE Savaria Egyetemi Központban

2017. december 5-én az ELTE Savaria Egyetemi Központjának családja összegyűlt az advent koszorú körül, ahol a karácsonyi készület jelentőségéről és az egymásnak szentelt figyelem fontosságáról beszélt Dr. Németh István rektorhelyettes úr köszöntőjében.

Az advent voltaképpen olyan, mint az ébresztő óra. Ébresztget minket ez a három hét karácsony előtt. Boldog lehet, akihez eljut az evangélium kiáltása: „virrasszatok!” Ébredjetek, mert Ünnep közeleg, az Élet Ünnepe, a születésé, az Isten közeledésének az ünnepe. Isten ugyanis számtalan módon és szakadatlanul jön, de csak az ébren levőkhöz – mondta Norbert atya. A beszédek után Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész megáldotta a SEK adventi koszorúját, és meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját az oktatók, hallgatók és a technikai munkatársak jelenlétében.

Az egyetem családias ünnepén Teleki Blanka és Boncz Dorottya szakkollégisták (II. János Pál Katolikus Szakkollégium) adták a zenei szolgálatot.

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Az Istent szeretőknek minden a javukra válik

Az Istent szeretőknek minden a javukra válik

Brenner János Emlékév vége felé járva közös ünnepre gyűltek össze a szombathelyi hívek a Jézus Szíve Zárda templomban november 26-án, az Esti8-as szentmise keretében. Dr. Székely János megyéspüspök úr (Császár István helynök atya, Ipacs Bence titkár atya és Németh Norbert atya jelenlétében) megáldotta a Zárda-templom közössége által Brenner János atya emlékére állított emléktáblát. János atya ebben a templomban mutatta be újmiséjét 1955. június 26-án.

A szentmise kezdetekor Püspök úr valamint az asszisztencia közösen hátra vonulva, a közel száz fős hívő közösség imádságában áldotta meg a templom legújabb szépségét, az emléktáblát. Ezt követően Norbert atya emelt ki egy-egy momentumot Brenner atya életéből, mellyel újra és újra feleleveníthetjük, miért is lehet példaértékű az ő élete.

A zenei szolgálatot ezen a szentmisén a Kálvária templom zenekara látta el, akik odaadó zenélésükkel és éneklésükkel még szebbé és felemelőbbé tették az ünnepet. Püspök atya prédikációjában elmondta, hogy Isten együtt szenved a népével, az emberrel. Több példával alátámasztotta az aznapi evangéliumhoz kapcsolódva, hogy „A történelem végtelen keresztútján át Isten magára veszi a szenvedéseinket. Ott van minden emberi fájdalomban. A kereszt nem egy rövid epizód az Úristen számára. Isten minden tette örök. A történelem végtelen keresztútján hordozza a fájdalmainkat. Minden emberi szenvedésben jelen van.” Kiemelte, hogy a felebaráti szeretet épp annyira fontos, mint az Isten iránt érzett szeretet.

A szentmisét követően szerény agapéval várta a Szombathelyi Esti 8-as szervező csapata a közös ünneplésre eljött híveket. Egy pohár forró tea és frissen sült pogácsa mellett volt lehetőség beszélgetni, megosztani egymással a gondolatokat.

Fotó: Szmodics Petra

Szöveg: Fábián Zsófia

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉN SZENTSÉGIMÁDÁS AZ EGYETEMI LELKÉSZSÉG TEMPLOMÁBAN

  1. november 25-én, szombaton este a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség, a II. János Pál Katolikus Szakkollégium, a Szily János Értékőrző Ifjúsági Fórum (SZEIF) és a Szombathelyi Esti 8-as közös programra várt minden hívő embert.

Krisztus Király főünnepének előestéjén, a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egy órás szentségimádást tartottak a Jézus Szíve Zárdatemplomban.

Más helyszínekkel egy időben, templomunkban több, mint 70 hívő együtt imádkozott, hogy az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust – aki értünk feláldozta magát – felismerjük, és minél inkább szeressük.

Az egyórás imádságon Németh Norbert egyetemi lelkész, valamint fiatalok által vezetett imádság volt, de alkalom volt a csendes imádásra is. A zenei szolgálatot több zenekarból lévő fiatalok látták el, akik erre az alkalomra kovácsolódtak össze.

Bár a regisztrációt nem minden hívő végezte el, így a felmérés nem túl pontos, biztosak vagyunk abban, hogy az együtt töltött egy óra Krisztussal gyümölcsöző lesz.

 

Fotó: Kovács Márta, Rózsás Gábor

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Adventi gyertyagyújtás

Szeretettel hívjuk és várjuk a Savaria Egyetemi Központ közösségét
2017. december 5-én, kedden 10.30 órára a C-épület aulába az adventi koszurúnk első gyertyájának meggyújtására.

Köszöntőt mond:
Dr. Németh István rektorhelyettes

A koszorút megáldja:
Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész

Közreműködnek a II. János Pál Katolikus Szakkollégium szakkollégistái

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Isten atyai arca címmel rendezett előadássorozatot a Katolikus Egyetemi Lelkészség 2017 őszén

A férfi útja. A hiteles férfikép a Biblia nyomán címmel november 27-én megtartott teljes előadás ezen a linken megtekinthető: https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/18129

 A bibliai apaképek címmel november 6-án megtartott teljes előadás ezen a linken megtekinthetőhttps://sek.videotorium.hu/hu/recordings/17650

Isten atyai arca címmel október 16-án megtartott teljes előadás ezen a linken megtekinthető: https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/17428

Szeretettel várunk mindenkit 2018 tavaszán folytatódó új előadássorozatra!

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!